Spinner

Tarkoitus

Palvelu on luotu helpottamaan palautteen keräämistä ja antamista. Let Me Know -palvelu toimii tukena palautteen saajan kehittymisessä tai toiminnan muuttamisessa haluttuun suuntaan. Sähköisen palaute toimii tukena kasvokkain tapahtuvalle viestinnälle.

Käyttötapauksia

Let Me Know -palvelun tavoitteena on tarjota hyvin tehokas ja helppokäyttöinen palvelu kaikille, jotka haluavat kehittää itseään ja palvella asiakkaitaan mahdollisimman hyvin. Palvelun avulla voit automatisoida palauteprosessisi API-rajapinnan avulla ja näin saat mm. CRM-järjestelmät kytkettyä palveluun.


© 2015-2018 Let Me Know

Tietoa palvelusta

Ota yhteyttä

API